Uluslararası Osmanlı Döneminde Kudüste İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Hakkında
    •  
Uluslararası Osmanlı Dönemi'nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu

Dünyanın cazibe merkezi, üç semavi dinin ilgi odağı Kudüs bugüne kadar pek çok ilmi çalışmaya, akademik araştırmaya, sempozyum ve toplantıya konu olmuş ve birçok yönü  ile incelenmiştir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler Kudüs’ü bir kez daha dünyanın gündemine taşımıştır. 

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti iş birliğinde, İstanbul Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmî Hayat ve Eğitim” başlıklı uluslararası bir sempozyum planlanmıştır. Bu çerçevede Kudüs’te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar incelenecektir. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak bilim dünyası ile paylaşılacaktır.

 

Sempozyumun amacı; dört asır Osmanlı idaresinde kalan Kudüs’te ilmî hayatın her yönü ile incelenmesidir. Sempozyum sonuçlarının Kudüs’ün İslâmi kimliğine önemli katkılar sağlayacağı ve İsrail’in girişimlerine akademik dünyada cevap teşkil edeceği düşünülmektedir. Sempozyumda aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

- Osmanlı Devleti’nin Kudüs’te Devraldığı İlmî Miras

- Osmanlı Kudüs’ünde İlmî Müesseseler, Eğitim Kurumları: Medreseler, Okullar, Tekkeler, Zaviyeler ve Vakıflar

- Osmanlı Kudüs’ünde Eğitim Faaliyetleri: Müderrisler, Öğrenciler ve Verilen Dersler

- Osmanlı Kudüs’ünde Âlimler ve Eserleri: Dini ve İlmî Ekoller ve Faaliyetleri

- Osmanlı Kudüs’ünde Telif Edilen veya İstinsah Edilen Eserler

- Osmanlı Kudüs’ünde Yargı ve Fetva

- Mescid-i Aksa’da Eğitim Faaliyetleri

- Osmanlı Kudüs’ünde Modern Eğitim Kurumları

 

Not: Sempozyum dillleri; Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır. Sunumlar 20 dakika ile sınırlı olup, tebliğ metinleri kitap olarak yayımlanmadan önce hakemler tarafından değerlendirilecektir. 

Tebliğ ile katılanların yol giderleri ve sempozyum süresince konaklama giderleri karşılanacaktır.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi